Fysik, kurs för C och D 

FAFF25


Antal poäng: 11 hp
Kursansvarig: Lars Engström
Förkunskapskrav: enligt antagningsnormen
Prestationsbedömning: För godkänt resultat krävs godkända laborationer, godkända skriftliga prov samt projekt.

Kursens mål.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i termodynamik och en introduktion till fotonik inkluderande optik och signalöverföring med ljus och radiovågor. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom aktuella teknikområden. Kursen ska också ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig och muntlig kommunikation. Projekten är kopplade till forskningsområden som starkt bidrar till kunskapsutvecklingen inom området hållbar utveckling. Förståelse för och grundläggande kunskaper inom området är centralt för utvecklingen av det hållbara samhället.

Delmoment: