Välkommen till

Laserfysik för F (5p) Läsperiod 1 
 

Kursansvarig: Anne L'Huillier (e-mail anne.lhuillier@fysik.lth.se ). 

Kurslitteratur: Svelto, "Principle of Lasers" (Plenum Press)      Reading instructions  

     Schema för 2003 (In English)   

Föreläsningar: 28 tim., Övningar: 12 tim.     Exercise

Extra lectures: Monday 10.15 A314 for the exchange students in English or French

A small repetition of the main results of the course (updated every week)  Repetition

The lab instructions have been promised by KFS for Friday 12 Sept "lunch". The instructions for the HeNe lab can be find here:   HeNelab

Laborationer: 4x5 timmar 

  • Heliumneonlasern
  • Diodlasern
  • Neodymlasern
  • Titansafirlasern

Mål:

Kursen syftar till att lära ut de fysikaliska principerna för laserfysiken. Deltagarna ska lära känna några vanliga lasrar och kunna göra enkla justeringar och mätningar på olika lasrar. De ska även kunna beräkna villkoren för lasring samt utbredning av laserstrålar genom olika optiska komponenter. 

Innehåll:

Växelverkan mellan strålning och materia. Absorption, stimulerad och spontan emission. Linjebreddningar. Optiska resonatorer. Gaussiska strålar. Strålmatris-formulering. Kontinuerlig laserverkan. Pulsade lasrar (Q-switching, modlåsning). Laserstrålars egenskaper (koherens, brillians). Förstärkning, generering av nya frekvenser med icke-linjära tekniker, pulskompression.