Informations- och kommunikationsteknik

Obligatoriska kurser

Kod


Kurs

Årskurs

Lp

Hp

FAFF25
Fysik, kurs för C och D 3
ht2 / vt1
11

Valfria kurser

Kod


Kurs


Lp

Hp

FAFF20
Multi-spektral Avbildning
ht2 7,5

Senast uppdaterad: 090913 LE