Elektroteknik

Obligatoriska kurser

Kod

 

Kurs

Årskurs

Lp

Hp


  Fysik, kurs för E 1
15
FAFA01

Fysik - Mekanik och Vågor 1 vt2 9
FAFA35
Fysik - Termodynamik och Atomfysik 2 ht1 6
ESS030
Komponentfysik 2 vt2 4,5
 
Valfria kurser

Kod

 

Kurs


Lp

Hp

FAFF01
Optik och optisk design
ht1 7,5
FFF110
Process- och komponentteknologi
ht1 7,5
FFF021
Halvledarfysik
ht1 7,5

FFFN01
Avancerad framställning av nanostrukturer
ht2 7,5
FAFA10
Fysik-kvantfenomen och nanoteknologi
ht2 9
FAFN01   Lasrar
ht2 7,5
FAFF20   Multispektral avbildning
ht2 7,5
FFF042
Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter
ht2 7,5
FFF115
Höghastighetselektronik
ht2 7,5
FKFN05
Experimentella verktyg i subatomär fysik
ht2 7,5

FAF095   Fotonik och optisk kommunikation
vt1 7,5
FMF061   Relativitetsteori
vt1 4,5
FKF100   Miljömätteknik
vt1+2 7,5

FAF150   Medicinsk optik
vt2 7,5
FFF160
Nanoelektronik
vt2 7,5
FFFN01
Avancerad framställning av nanostrukturer
vt2 7,5
FMFN05
Kaos
vt2 7,5
FAFA10
Fysik-kvantfenomen och nanoteknologi
vt2 9

Senast uppdaterad: 130413 LE.