Teknisk fysik

Obligatoriska kurser

Kod

 

Kurs

Årskurs

Lp

Hp

FAFA55

Kvantfysikaliska koncept 1 ht1+2 9
FMFF05
Statistisk termodynamik med tillämpningar 2 ht1+2 6
FAFF10
Atom- och kärnfysik med tillämpningar 3 ht1+2 15
FFFF05
Fasta Tillståndets Fysik 3 vt1 7,5
FMFF01
Vektoranalys 2 vt1 3
FAFF30
Våglära och optik 1 vt2 9
 
Valfria kurser

Kod

 

Kurs


Lp

Hp

FAFF01
Optik och optisk design
ht1 7,5
FAF080
Atom- och Molekylspektroskopi
ht1 7,5
FFF110
Process- och komponentteknologi
ht1 7,5
FFF021
Halvledarfysik
ht1 7,5
FKF021
Kärnfysik fördjupningskurs
ht1 7,5
FAFN20
Fenomen i nanovetenskap
effekter av storlek o självorganisation

ht1+2 15
FMF121
Kärnstrukturteori
ht1+2 7,5

FAFN01   Lasrar
ht2 7,5
FAFF20   Multispektral avbildning
ht2 7,5
FBR030   Molekylfysik
ht2 7,5
FAFN15
Kristalltillväxt och halvledarepitaxi
ht2 7,5
FFF042
Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter
ht2 7,5
FFF115
Höghastighetselektronik
ht2 7,5
FKFN05
Experimentella verktyg i subatomär fysik
ht2 7,5
FMF170   Komplex Ekonomi
ht2 7,5
FFFN01
Avancerad framställning av nanostrukturer
ht2 7,5

FAF095   Fotonik och optisk kommunikation
vt1 7,5
FAFN05   Ljus - materia växelverkan
vt1 7,5
FBR024   Laserbaserad förbränningsdiagnostik
vt1 7,5
FMF061   Relativitetsteori
vt1 4,5
FKFN01   Tillämpad subatomär fysik
vt1 7,5
FKF100   Miljömätteknik
vt1+2 7,5
FFFN05
Nanomaterial - Termodynamik och Kinetik
vt1 7,5
FMFF10
Astrofysik - stjärnor och kärnor
vt1 7,5

FAF150   Medicinsk optik
vt2 7,5
FAFN10   Avancerade laser- o optiksystem
vt2 7,5
FBR012
Grundläggande förbränning
vt2 7,5
FFF160
Nanoelektronik
vt2 7,5
FKF070
Modern subatomär fysik
vt2 7,5
FKFN10
Reaktorfysik
vt2 7,5
FKFF01
Atmosfärskemi o -fysik
vt2 4
FMF150
Termodynamik och statistisk fysik
vt2 7,5
FFFN01
Avancerad framställning av nanostrukturer
vt2 7,5
FMFN05
Kaos
vt2 7,5
FAF085
Svepspetsmikroskopi
vt2 7,5

Senast uppdaterad: 130412 LE.