Teknisk nanovetenskap

Obligatoriska kurser

Kod

 

Kurs

Årskurs

Lp

Hp

FFFA01
Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion 1 ht1+2 7
FAFA05

Fysik-våglära, termodynamik och atomfysik 1 ht1+2 12
FFF110
Process- o komponentteknologi 3 ht1 7,5
FAFA10
Fysik-kvantfenomen och nanoteknologi 2 ht2 9
FFFF01   Elektroniska Material 2 vt1 7,5
FAFF05
Projekt nanoingenjör 3 vt1 7,5
FAFF15
Hållbar utveckling med nanoperspektiv 3 vt2 7,5
 
Valfria kurser

Kod

 

Kurs


Lp

Hp

FAFF01
Optik och optisk design
ht1 7,5
FAF080
Atom- och Molekylspektroskopi
ht1 7,5
FAF245
Kvantteori
ht1 4,5
FFF021
Halvledarfysik
ht1 7,5
FFFN01
Avancerad framställning av nanostrukturer
ht1 7,5
FAFN20
Fenomen i nanovetenskap
effekter av storlek o självorganisation

ht1+2 15

FAFN01   Lasrar
ht2 7,5
FAFF20   Multispektral avbildning
ht2 7,5
FAFN15
Kristalltillväxt och halvledarepitaxi
ht2 7,5
FFF042
Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter
ht2 7,5
FFF115
Höghastighetselektronik
ht2 7,5
FKFN05
Experimentella verktyg i subatomär fysik
ht2 7,5

FAF095   Fotonik och optisk kommunikation
vt1 7,5
FFFN05
Nanomaterial - Termodynamik och Kinetik
vt1 7,5

FAF150   Medicinsk optik
vt2 7,5
FFF160
Nanoelektronik
vt2 7,5
FFFN01
Avancerad framställning av nanostrukturer
vt2 7,5
FMFN05
Kaos
vt2 7,5
FAF085
Svepspetsmikroskopi
vt2 7,5

Senast uppdaterad: 130412 LE.