[header.htm]


Välkommen till
Multispektral Avbildning, 7,5 hsp.

Hem

Schema, laborationer, demonstrationer finns i en pdf-fil här!

Laborations instruktioner(pdf)
DI, FI, SI

Kursansvarig

Bilder

Studentbilder

Overview Image Processing

Kursen Multispektral Avbildning går under HT, LP2

 

Kursmaterial:

Detta försäljs i anslutning till introduktionsmötet.

 

Kursansvarig:

Sune Svanberg, Rum A319,
Tfn. 046-2227650

Sune.Svanberg@fysik.lth.se

 


Atomfysik /LTH
Box 118
221 00 Lund

Fax: 046-222 42 50
email: Minna.Ramkull@fysik.lth.se

Senast ändrad 2009-11-17 av Webmastern

Klicka på bilderna om du vill se dem i detalj.

Fördelningen av fytoplankton i Medelhavet (mätt med "Coastal Zone Colour Scanner - NIMBUS".
Moln av väte avbildat mot ett myller av stjärnor.