Anmälan till omtentamen

Anmälan till alla omtentamina är obligatorisk och ska ske senast en vecka före omtentamen.

Anmäl dig följande sätt:

·         via e-post till adressen tentamen@fysik.lth.se. I brevet anger du ditt namn, sektion, inskrivningsår och den kurs du vill tentera. Du bör en e-post-bekräftelse din anmälan.